Gimnazjum Nr 5 w Rybniku

Aktualności szkolne
Aktualności szkolne
Aktualności Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
08.10.2009.

 UWAGA

 

strona ta jest już nieaktualna 

 ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

https://gimnazjum5rybnik.edupage.org

 

 

 Zapraszamy na nową stronę internetową 

kliknij

/ jeszcze w budowie/

 

 

 

11.09.2013 GODZ. 17.00 (środa)

 

ZEBRANIA RODZICÓW

 

 

ZAPRASZAMY

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO   2.09.2013 /poniedziałek/

 

8.00 - MSZA ŚW.

9.00 - ROZPOCZĘCIE ROKU dla KLAS   I 

10.00 - ROZPOCZĘCIE ROKU dla KLAS II i III

 

EGZAMINY POPRAWKOWE

PONIEDZIAŁEK 26.08.2013

9.00 - matematyka

12.00 - j. niemiecki

WTOREK 27.08.2013

 13.00 - j.polski

ŚRODA 28.08.2013

9.00 - fizyka

11.00 - j.angielski

12.00 - geografia

                   


 

 

 

 

Sukces naszych uczniów i nauczycieli!!!

  

Grupa projektowa, w skład której weszli uczniowie klasy 2b: Szymon Dziadosz, Adam Nosel, Dawi Łysień i Bartek Płowy – oraz nauczyciele: Gabriela Chraboł i Izabela Zaleska zajęła I miejsce w X edycji konkursu „Pamięć dla przyszłości” 2012/2013 – organizowanej przez Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Historii Żydów Polskich, Stowarzyszenie „Dzieci holocaustu” – pod patronatem MEN.

W tym roku szkolnym tematem konkursu było: Poszukiwanie i upamiętnianie śladów obecności Żydów w przestrzeni lokalnej.

/więcej informacji w zakładce wydarzenia/

 

DNI RYBNIKA

 

 

 

 

 

 31 maja 2013r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w tym dniu pełnić będą:

Pani Jolanta Erdmann

Pani Maja Kawka

Pani Monika Nowoczek

Pani Magdalena Muras

Pani Katarzyna Tarłowska

Pan Krzysztof Mieszkowski 

 

 

Z POWODU PRZERWY W DOSTAWIE

 

PRĄDU  TURNIEJE I KONKURSY Z

 

PIĄTKU PRZENIESIONO NA

 

PONIEDZIAŁEK

 

PONIEDZIAŁEK 27.05.2013

9.00 - Turniej klas; uczestnicy:drużyny 1a, 1b, 2a, 2b, 2c

11.30 - "Gimnazjalny hit"

11.30 Konkurs czytelniczy

 

 

 

22 maja 2013 (środa)

 

zebrania rodziców

 

godz. 16.30

 

Zaproszenie dla rodziców klas I i II na wieczór 

poetycko-refleksyjny z okazji urodzin 

Wielkiego Humanisty Świata Jana Pawła II 

połączony z Dniem Matki

 

godz. 17.00

zebrania rodziców w salach lekcyjnych

 

ZAPRASZAMY

 

 Plany na maj

 

22.05.2013r. godz. 17.00 - zebrania rodziców

od 20.05 do 24.05.2013 - ŚWIĘTO PATRONA 

 PONIEDZIAŁEK 20.0.2013

Gra miejska w Rybniku, uczestnicy :klasa1a.

Sprzątanie grobu W.Webera

 

ŚRODA 22.05.2013

Gra miejska w Rybniku, uczestnicy :klasa1a.

Złożenie kwiatów na grobie W.Webera

 

 

 

 

 

 

 

 

2 maja 2013 (czwartek)

 

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

dyżur w szkole pełnią od godz. 9.00:

Pani Katarzyna Tarłowska

Pani Izabela Zaleska

Pan Zenon Adamski

 

 

Spacer śladami rybnickich Żydów

 

-zakładka wydarzenia

 

koniecznie zobacz

 

 

 

UWAGA

 

23,24,25 KWIETNIA odbywają się

 

egzaminy gimnazjalne

 

klas trzecich.

 

Uczniowie klas I i II mają te dni wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych.

 

Uczniowie klas III:

 

Wtorek 23.04.2013 - zbiórka godz. 8.15

9.00 - egzamin  cz. humanistyczna

11.00 - egzamin z języka polskiego

 

środa 24.04.2013 - zbiórka 8.15

9.00 - egzamin  cz. przyrodnicza

11.00 - egzamin z matematyki

 

czwartek 25.04.2013 - zbiórka 8.15

9.00 - egzamin z języka poziom podstawowy

11.00 - egzamin z języka poziom rozszerzony

 

 

 

Dni otwarte

 

 19 i 22 kwietnia 2013  będziemy gościć w naszej szkole

uczniów kl. VI  Szkoły Podstawowej nr 18 .

 

Serdecznie zapraszamy również rodziców  22.04.2013

w godz. 9.00-13.00

 

 

 

UWAGA

 

 

 10.04.2013 (środa) - KL.I  i Kl.II -konsultacje od 16.30 do 17.30

                                   KL. III - zebrania z rodzicami 17.00

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych - szczegóły

 

w zakładce po lewej stronie

 

                                                                                                                                                                                                  

 

Plany na marzec

 

11.03.2013 - spotkania klas I i II na temat szkodliwości palenia

12.03.2013 - spotkania wszystkic klas na temat szkodliwości picia alkoholu

13.03.2013 - spotkania klas I i II na temat szkodliwości palenia papierosów

 

14.03.2013 ZEBRANIA Z RODZICAMI !!Zmiana terminu!!

16.30 - 17.00 - zebrania z rodzicami w klasach

17.00 - spotkanie rodziców z psychologiem

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

25.03.2013

8.00-9.00- Rekolekcje Wielkopostne

9.30-11.00 - projekcja filmu w Domu Kultury

26.03.2013

8.00-9.00- Rekolekcje Wielkopostne

9.30-11.30- projekcja filmu w Domu Kultury 

27.03.2013

8.00-9.00- Rekolekcje Wielkopostne

9.30- przedstawienie pasyjne 

 

 

 


 

 

 Ferie zimowe:

 

11.02.2013 - 22.02.2013

 

 

 

UWAGA

 

23.01.2013  (ŚRODA) GODZ. 17.00

WYWIADÓWKI KLASOWE

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW

 

16.30 - ZAPRASZAMY RODZICÓW NA JASEŁKA

 

 

 

 

UWAGA

Głosowanie zakończone.

Wszystkim dziękujemy za głosy. Zajęliśmy II miejsce.

 

Filmy można zobaczyć

http://www.youtube.com/user/edukacjarybnik?feature=watch

Z naszej szkoły w konkursie brali udział :Aleksandra Gontarz i Piotr Nalepa

Aby oddać głos na swojego faworyta wystarczy zalogować się na portalu społecznościowym Facebook, dodać użytkownika "Edukacja Rybnik" do grona znajomych i na profilu "zalajkować" na jeden z 10 udostępnionych filmów. Głosować można do 18 stycznia br. do godz. 12.00.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

 

 

UWAGA

 

Zachęcamy rodziców do korzystania z dziennka elektronicznego naszej szkoły w celu regularnego sprawdzania postępów  w nauce i frekwencji swoich dzieci.

Koszt uruchomienia dostępu do dziennika to 20 zł na rok (płatne do 14.12.2012 w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy)

Po 14.12.2012 wpłaty wyłącznie osobiste w kwocie 22 zł (np przelewem na konto librusa).

Wszelkie nieprawidłowości i problemy w funkcjonowaniu dziennika należy zgłaszać u wychowawcy bądź w sekretariacie szkoły.


 

2 listopada 2012

 

to dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Zajęcia opiekuńcze w tym dniu pełnić będą:

Pani Gabriela Chraboł

Pani Grażyna Mieszkowska

Pan Krzysztof Mieszkowski

Pani Magdalena Muras

Pani Katarzyna Tarłowska

Pani Bogusława Wiśniewska

 

 

 

Zasady rekrutacji  uczniów 

do klas pierwszych na

rok szkolny 2012/2013

Gimnazjum nr 5

im. Władysława Webera w Rybniku

 Informacje dla kandydatów i rodziców 

§ 1

1.    We wszystkich klasach pierwszych obowiązywać będzie nauka języka obcego:  języka angielskiego oraz języka niemieckiego lub j. rosyjskiego(do wyboru) 

2.    Utworzone będą grupy zaawansowania ze względu na znajomość języka angielskiego.  Grupy będą utworzone w pierwszym tygodniu września po analizie umiejętności uczniów. 

3.    W podaniu do szkoły należy określić na jaką dyscyplinę sportu będzie uczęszczać dziecko w ramach 4 godziny wychowania fizycznego. Należy podać dyscyplinę pierwszego wyboru. W przypadku, gdy na dyscyplinę  pierwszego wyboru będzie za duża liczba kandydatów uczeń zostanie wpisany na zajęcia z inną wybraną dyscypliną. 

4.    Do podania można dołączyć informację z kim dziecko chce chodzić do klasy. W miarę możliwości zostanie przydzielone do klasy z osobami, które zostały podane w podaniu. 

5.    Kartę zgłoszenia  dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do gimnazjum można wydrukować ze strony szkoły (zakładka po lewej stronie REKRUTACJA).

  

§ 2 Zasady ogólne   

      

Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły, oraz w miarę wolnych miejsc uczniowie zamieszkali w innych obwodach. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu  na podstawie podania i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Przyjęcie ucznia odbywa się według procedury opisanej w § 3 w punkcie 3.   

§ 3  Przyjmowanie uczniów 

1.    Potwierdzeniem zamieszkania w obwodzie szkoły, jest informacja  rodzica/ prawnego opiekuna ucznia o zameldowaniu na pobyt stały w miejscu, które należy do obwodu szkoły lub potwierdzenie o zameldowaniu. Kandydaci do szkoły obowiązani są złożyć w terminie  od 04 maja 2012 r. do 11 czerwca 2012 r.   poniższe dokumenty: - podanie rodziców o przyjęcie do gimnazjum- kartę zgłoszenia potwierdzoną podpisem rodzica / opiekuna (można pobrać w   sekretariacie lub ze strony szkoły w zakładce rekrutacja) 

2.    Kandydaci są zobowiązani dostarczyć  do 3 lipca 2012 r. do godz. 14.00 - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, - kartę zdrowia,- zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku  nauki w szkole podstawowej, - 1 zdjęcie legitymacyjne, czytelnie podpisane na odwrocie. 

3.    Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci w miarę posiadanych miejsc na podstawie podania, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Decyzję o przyjęciu ucznia z poza obwodu podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji rekrutacyjnej (brana będzie pod uwagę m.in. ocena z zachowania) 

4.    Listę przyjętych uczniów ustala komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, zgodnie z limitem miejsc, według ustalonych kryteriów. 

5.    Komisja rekrutacyjna wywiesza na tablicy ogłoszeń szkoły listę przyjętych uczniów w terminie   5 lipca 2012 r. godz. 10.00 

6.    Po ogłoszeniu listy rodzice/opiekunowie kandydata maja prawo w terminie do trzech tygodni złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły.  Odwołanie należy złożyć w sekretariacie szkoły. Dyrektor rozpatruje je w terminie do dnia 25 sierpnia 2012 roku.  

nowe informacje w zakładkach Statut , dla  rodziców, rok szkolny

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012

Komunikat dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek):

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut
  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa):

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut
  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek):

 • na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut
  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

POMOC FINANSOWA DLA RODZICÓW


Stypendium szkolne - może otrzymać uczeń znajdujący się   w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż kwota

351,00 zł.

Termin składania wniosków do 15.IX.2011r.

Rządowy program pomocy uczniom w 2011r „Wyprawka szkolna”.

Programem są objęci uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2011/2012

w klasach III-cich naszego gimnazjum.

(Szczegółowe informacje u dyrektora i pedagoga szkolnego)

Osoby zainteresowane prosimy o pilny kontakt z pedagogiem szkolnym.

 informacje szczegółowe/wniosek