Gimnazjum Nr 5 w Rybniku

Aktualności szkolne arrow PRACOWNIA KOMPUTEROWA
Pracownia komputerowa Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
09.02.2009.
REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
  1. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone miejsca,
  2. Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie dostosowują stanowisko pracy do swoich potrzeb (regulują krzesło i nachylenie monitora),
  3. Każdy uczeń przed przystąpieniem do pracy zaznajmia się z instrukcją obsługi komputera i sprawdza sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować.               O zauważonych usterkach bezzwłocznie informuje nauczyciela prowadzącego zajęcia,
  4. Podczas lekcji należy zachowywać spokój i sumienne wykonywać swoją pracę,
  5. Ucznowie utrzymują stanowisko pracy w nazeżytym porządku oraz szanują powierzony im sprzęt
  6. Za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego uczniowie ponoszą odpowiedzialność finansową,
  7. Przy pracy z komputerem należy przestrzegać następujących zasad:

          a)  nie włączaj komputera bez zgody nauczyciela

          b)  dla ochrony danych przed przedostaniem się "wirusa", nie używaj dyskietek  

          c)  nie wyłączaj komputera natychmiast po jego włączeniu, odczekaj 5-10 sekund,

          d)  nie wyjmuj dyskietki podczas pracy stacji dyskietek( gdy pali się lampka stacji )

          e)  nie odpowiadaj "tak" na pytanie, którego nie rozumiesz

          f)   nie wychodź z programów, poprzez przeładowanie komutera,

               jedynie w sytuacji zawieszenia systemu,

          g)  nie używaj programów, których nie znasz.

 

       8.     Uczniowie nie mogą opuszczać stanowiska pracy bez wiedzy i zgody nauczyciela.

 

UWAGA! 

Każdy wypadek, nawet najdrobniejsze skaleczenie należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w pracowni. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 

 

 

 

 

 
następny artykuł »