Gimnazjum Nr 5 w Rybniku

Aktualności szkolne arrow CHEMIA W G5
CHEMIA W G5 Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
01.04.2009.

 


Rok szkolny 2012/2013

 

 

 

Zajęcia dodatkowe z chemii

 

i EdB:

 

Dla wszystkich klas:

 

        czwartki godz. 14:15 - 15:45

 


 

ZADANIA MIESIĄCA Z CHEMII

 

ZASADY KONKURSU:

 

                  Konkurs trwa 5 miesięcy, tj. od stycznia do maja.   W tym czasie każdego miesiąca na gazetce obok sali nr 22   oraz na stronie internetowej naszego gimnazjum: www.gimnazjum5rybnik.darnet.eu w zakładce CHEMIA W G5 będą prezentowane zestawy zadań dla każdej klasy.

Każdy zestaw składa się z trzech zadań. Chętni uczniowie rozwiązują zadania, a rozwiązania oddają nauczycielowi chemii w określonym terminie!!! 

       

(nie ma „taryfy ulgowej”- nawet jednego dnia).

Wyniki konkursu będą prezentowane na bieżąco na gazetce oraz stronie internetowej.

 

PUNKTACJA:

Każde jedno poprawnie wykonane zadanie  to 1 punkt, zatem jeden zestaw to 3 punkty. Punkty uzyskane przez ucznia będą sumowane w następujący sposób: każde 5 punktów to ocena celująca z aktywności.

WARTO BRAĆ UDZIAŁ, BO W CIĄGU SEMESTRU MOŻNA „UZBIERAĆ” SOBIE  15 PUNKTÓW, 

czyli trzy oceny celujące.

 

NOWOŚĆ!!!

Poza oceną z chemii, zgodnie z nowym systemem oceniania zachowania można uzyskać punkty dodatnie:

Za udział w tym konkursie – 10 punktów,

Za pierwsze 3 miejsca (najwięcej punków) w ciągu każdego semestru – 20 punktów.

UWAGA!

Osoby, które rozwiązywały zadania miesiąca i chcą dowiedzieć się, gdzie popełniły błędy, proszone są      o przychodzenie na zajęcia wyrównawcze z  chemii, gdzie mogą te błędy omówić z nauczycielem.

 


MAJ - CZĘŚĆ PIERWSZA

 

Termin oddania prac:

 

28.05.2013r.(wtorek)

 

KLASA 1  

ZADANIE 1 (2 punkty)

Pierwiastki sąsiadujące ze sobą w tej samej grupie układu

           okresowego: X i Y, tworzą z wodorem związki o wzorach:    

           H2X i H2Y. Pierwiastki X i Y tworzą ze sobą dwa związki       

o wzorach: XY2 i XY3, których masy cząsteczkowe różnią się o 16 u. Podaj wzory XY2 i XY3.

ZADANIE (4 punkty)

Zapisz wzór sumaryczny, strukturalny i elektronowy dla następujących cząsteczek: a) chlorek  

potasu, b) cząsteczka wodoru. Podaj rodzaj wiązania w każdej z tych cząsteczek.

ZADANIE 3 (2 punkty)

Które z podanych niżej wyrażeń mają sensu chemicznego:

            Atom glinu, atom wody, cząsteczka tlenku cynku, pół atomu sodu,

            2 atomy tlenku sodu, pół cząsteczki azotu.

 

 

KLASA 2

ZADANIE 1 (3 punkty)

Określ wartościowości metali i wartościowości reszt kwasowych w podanych solach: 

a) HgS     b) Cu(NO3)2     c) Ag2SO4     d) BaSO3     e) Al2(CO3)3      f) K3PO4.

ZADANIE 2 (1 punkt)

Co to są hydraty? Podaj dwa przykłady hydratów: nazwy i wzory sumaryczne?

 

ZADANIE 3 (4 punkty)

Ułóż równania reakcji otrzymywania azotanu (V) wapnia dwoma wybranymi sposobami.

 

  

KLASA 3

ZADANIE 1 (2 punkty)

Ułóż równania reakcji hydrolizy:

           a) mrówczanu etylu,

           b) octanu butylu,

ZADANIE 2 (4 punkty)

Dokończ równania reakcji oraz przedstaw ich zapis jonowy:

a)        CH3COOH + NaOH  ……………..

b)        C2H5COOH + KOH  ………………

ZADANIE 3 (2 punkty)

           Ułóż równania reakcji estryfikacji maślanu etylu.

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »