Gimnazjum Nr 5 w Rybniku

WYDARZENIA 2012-2013 Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
29.10.2009.

 

Sukces naszych uczniów i nauczycieli!!!

 

Grupa projektowa, w skład której weszli uczniowie klasy 2b: Szymon Dziadosz, Adam Nosel, Dawi Łysień i Bartek Płowy – oraz nauczyciele: Gabriela Chraboł i Izabela Zaleska zajęła I miejsce w X edycji konkursu „Pamięć dla przyszłości” 2012/2013 – organizowanej przez Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Historii Żydów Polskich, Stowarzyszenie „Dzieci holocaustu” – pod patronatem MEN.

W tym roku szkolnym tematem konkursu było: Poszukiwanie i upamiętnianie śladów obecności Żydów w przestrzeni lokalnej

Komisja konkursowa w składzie: Piotr Kowalik (przewodniczący), Urszula Fuks,

Aleksandra Leliwa-Kopystyńska, Zofia Mioduszewska i Joanna Sobolewska-Pyz oceniała

prace konkursowe w oparciu o następujące kryteria:

− oryginalność projektu jego różnorodność i innowacyjność (pomysł i realizacja),

− zgodność przesłanej pracy konkursowej z celami konkursu,

− poprawność merytoryczna ujętych w pracy zagadnień historycznych,

− wykorzystanie lokalnych historii związanych z tematem,

− kształtowanie wśród uczniów umiejętności ponadprzedmiotowych takich jak:

formułowanie własnych opinii, analizy związków przyczynowo-skutkowych,

analizowanie wartości i postaw uczestników wydarzeń historycznych,

− stwarzanie okazji do kształtowania empatii wobec innych, inspirowanie do refleksji

nad rolą Żydów w historii i kulturze Polski.

 

Werdykt Jury:

 

W kategorii gimnazjów Komisja przyznała następujące nagrody:

NAGRODA GŁÓWNA, MIEJSCE I – uczniom Gimnazjum nr 5 im. Władysława

Webera w Rybniku za pracę: „Ślady obecności Żydów w przestrzeni lokalnej –

historia cmentarza żydowskiego w Rybniku” (opieka merytoryczna: Izabela Zaleska,

Gabriela Chraboł).

Uzasadnienie:

Znakomity w swej prostocie projekt mocno osadzony w przestrzeni miejskiej i skutecznie

oddziałujący na społeczność lokalną. Projekt łączy różne formy działania, z których

instalacja artystyczno-przestrzenna budzi podziw. Umiejętnie wykorzystane wsparcie

merytoryczne w postaci przeprowadzonych wywiadów z miejscowymi pasjonatami.

 

ŚWIĘTO PATRONA 

 PONIEDZIAŁEK 20.0.2013

Gra miejska w Rybniku, uczestnicy :klasa1a.

Sprzątanie grobu W.Webera

 

ŚRODA 22.05.2013

Gra miejska w Rybniku, uczestnicy :klasa1a.

Złożenie kwiatów na grobie W.Webera

 

PONIEDZIAŁEK 27.05.2013

9.00 - Turniej klas; uczestnicy:drużyny 1a, 1b, 2a, 2b, 2c

11.30 - "Gimnazjalny hit"

11.30 Konkurs czytelniczy

 

 

 

 

Dni otwarte

 

W dniach 19 i 22.kwietnia gościliśmy w naszej szkole uczniów klas VI

Szkoły Podstawowej nr 18 w Rybniku w ramach dni otwartych. Nasi młodzi przyjaciele mogli zobaczyć: ciekawe doświadczenia z fizyki i chemii, mikroświat w powiększeniu, prezentację  o naszym patronie, izbę tradycji oraz wzięli udział w krótkim przedstawieniu i prezentacji  o holocauście.

 

Spacer śladami rybnickich Żydów

 

W niedzielę 21 kwietnia uczniowie naszej szkoły wędrowali śladami rybnickich Żydów i  przygotowali również sporą atrakcję. Posiłkując się przygotowanymi wcześniej instalacjami opowiedzieli o historii rybnickiego kirkutu. Nad prezentacją  uczniów czuwali nauczyciele:

Pani Gabriela Chraboł i Pani Izabela Zaleska. Gratulujemy  

 film:  Historia cmentarza żydowskiego w Rybniku

więcej szczegółów 

więcej szczegółów

więcej szczegółów

 

Misterium Wielkopostne

27 marca w trzecim dniu rekolekcji wielkopostnych uczniowie naszej szkoły zobaczyli Misterium Wielkopostne przygotowane przez uczniów klas trzecich pod czujnym okiem

Pani Gabrieli Chraboł i Pani Bogusławy Wiśniewskiej

 

 

 

„JESTEM CZŁOWIEKIEM WOLNYM OD UZALEŻNIEŃ”

 

W dniach 11-15.III.2013r.odbył się w naszej szkole TYDZIEŃ pod hasłem  „JESTEM CZŁOWIEKIEM WOLNYM OD UZALEŻNIEŃ” w ramach II-giej edycji działań profilaktycznych na Okres Wielkiego Postu.

 

11.03.2013r. odbyły się spotkania warsztatowe dla młodzieży nt. zagrożeń jakie niesie odurzanie narkotykami. W spotkaniu wzięły udział klasy I-sze i II-gie.

12.03.2013r. gościliśmy w naszej szkole panią Katarzynę Duźniak pracownika Szpitala dla Nerwowo  i Psychicznie Chorych w Rybniku, która przedstawiła naszej młodzieży problem alkoholowy. W warsztatach prowadzonych w bardzo ciekawy sposób wzięli udział uczniowie wszystkich klas.

13.03.2013r. pan Edward Parma podczas prelekcji w klasach Ia,Ib,IIa,IIc,IIIc przedstawił zagrożenia palenia tytoniu.

14.03. 2013r. pani mgr Agata Błażejewska z Poradni Zdrowia Psychicznego zwróciła uwagę rodziców na doświadczenia takie jak: konflikt, brak porozumienia w związku, trudności w kontaktach z drugimi ludźmi, uzależnienia od alkoholu oraz zaoferowała pomoc w formie terapii.

 

 

 

 marzec 2013                               

Hospicjum to życie

 

Uczniowie naszego gimnazjum odpowiedzieli na zaproszenie do konkursu organizowanego przez Hospicjum Domowe im. Św. O. Rafała Kalinowskiego pt. „Hospicjum to życie”. Konkurs miał na celu przybliżenie młodzieży symboli związanych z niesieniem pomocy ludziom potrzebującym, kształtowanie wrażliwości na potrzeby ludzi chorych, cierpiących  i rozwijanie wyobraźni artystycznej.

Uczennice klasy II-giej Martyna Gabryś i Aleksandra Hulin oraz uczennica klasy III-ciej Anna Karbowińska włączyły się w następujące działania:

- przybliżenie młodzieży klas III-cich idei hospicyjnej  i  idei wolontariatu poprzez pogadankę oraz gazetkę ścienną

- wykonanie żonkili – symbolu nadziei

- zbiórkę jałmużny postnej przekazanej Hospicjum.

Działania zostały uwiecznione w formie prezentacji – fotografii.

 

 

Casting X FACTOR w Zabrzu

 25 stycznia 30 osobowa grupa gimnazjalistów pod opieką nauczycieli wyjechała do Zabrza  by zasiąść na widowni  w czasie castingu do programu X Factor.

 

 

 VII FESTIWAL NAUKI

 25 stycznia w szkole zorganizowano już VII Festiwal Nauki. Tym razem do udziału w festiwalu zaprosiliśmy dzieci z Przedszkola nr 20. Nasi młodzi przyjaciele mogli zobaczyć ciekawe doświadczenia i eksperymenty fizyczne oraz chemiczne, wziąć udział w grach i zabawach matematycznych, zobaczyć żywe króliki oraz posłuchać ciekawych informacji o nich.

Gimnazjaliści w tym dniu wzięli udział w zajęciach warsztatowych o wstędze Mobiusa.

 

 23.01.2013 r. - JASEŁKA DLA RODZICÓW

 Dzisiaj, nasi młodzi aktorzy przedstawili Jasełka dla rodziców. 

 

 14.01.2013 r. -JASEŁKA SZKOLNE

 W poniedziałek na lekcjach wychowawczych uczniowie naszje szkoły zobaczyli Jasełka przygotowane przez kolegów i koleżanki pod opieką p. G.Mieszkowskiej i p. B.Wiśniewskie.

 

 13.01.2013 r. XXI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY

                                   ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 My również gramy z orkiestrą. W szkole przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję serdecznie dziękujemy.

 

 

 

 Grudzień - Udział w konkursie "Segregacja.avi"

Aleksandra Gontarz i Piotr Nalepa wzięli udział w konkursie "Segregacja.avi". Uczniowie nakręcili krótkie filmy na temat segregacji śmieci. Film Oli Gontarz dostał się do ścisłego finału i zdobył II miejsce.

 GRATULACJE

 

  19-26 listopada TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

 

 

19 listopada młodzież klas 1a, 1b, 2b,2c w ramach zajęć technicznych upiekła wspaniałe ciasteczka, które 21 listopada, kiedy to przypada Światowy Dzień Życzliwości każdy bez wyjątku mógł skosztować. Młodzież przygotowała apel na temat życzliwego stosunku do innych.

Odbyło się głosowanie na życzliwego ucznia, nauczyciela i pracownika obsługi.

Życzliwym uczniem został Daniel Sekuła z 1a, a uczennicą Klaudia Sulska z 3a. Życzliwi nauczyciele to mgr Gabriela Chraboł oraz mgr Jolanta Erdmann, zaś najbardziej życzliwy pracownik obsługi to pani Jolanta Stanisławska. Wyróżnieni życzliwi otrzymali upominki – piękne kubeczki ze swoimi zdjęciami.

Tydzień zakończył wieczór poezji pt. „Każdy dzień jest szczególny”. Nie zabrakło rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości.

 

 

15 – 19. X. 2012 r. - Tydzień z Pasją

 

Już w pierwszym dniu ( 15. X. ) tego tygodnia uczniowie klas pierwszych mogli zapoznać się z historią pierwszej szkoły w Boguszowicach – Osiedlu podczas prezentacji i wykładu prowadzonego przez Panią Gabrielę Chraboł – nauczyciela polonistę naszego gimnazjum.

 

Dnia 16. X gościliśmy wspaniałych ludzi, prawdziwych pasjonatów, którzy swoją osobą

 i pasjami utwierdzili zarówno uczniów i nauczycieli, że ,,Życie z pasją smakuje lepiej”.    Przybycie zaproszonych gości i rozmowa z nimi była prawdziwą przyjemnością.

Na nasze zaproszenie odpowiedzieli i przeprowadzili zajęcia warsztatowe dla młodzieży:

Pani Dorota Adamska – Rękodzieło, kreatywne hobby.

Pani Aleksandra Pitera – Zasady pięknego wyglądu.

Pani Grażyna Jakiełek – Biżuteria ręcznie wykonana na każdą okazję.

Pani Karolina Froncek – Wyjątkowa forma ruchu, taniec i aerobic czyli ZUMBA.

Pan Aleksander Rosół – Precyzja i cierpliwość, modele statków.

Pan Sławomir Kieś – Rysunki ołówkiem.

Pani Magdalena Szala – Zdrowo jem, dobrze się czuję i pięknie wyglądam.

Pani Katarzyna Tarłowska – Zwierzęta w moim sercu.

Pan Dominik Tomala – Breakdance, tańczę, bo lubię.

Pan Rafał Majewski – Taekwondo, tradycyjna sztuka walki Korei.

 

  Za wszystkie wspaniałe doznania i niezapomniane chwile gościom składamy

serdeczne podziękowania w imieniu uczniów i nauczycieli.

 

Środa 17. X  - to dzień dla rodziców

 W trakcie warsztatów szkoleniowych pracownicy firmy LEKTIKON przekażą  nauczycielom i rodzicom jak na nowo rozbudzić u uczniów  pasję do nauki.

Rodzice przybyli na szkolenie będą mieli okazję przeżyć lekcję w Izbie Pamięci mieszczącej się w naszym gimnazjum, którą przeprowadzi Pani Gabriela Chraboł.

 

 zdjęcia

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - 14.10.2012r.

 12 paździrnika obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Uroczystość przygotował samorząd szkolny pod kierunkiem Pani Magdaleny Muras, Pani Mai Kawki i Pani Grażyny Mieszkowskiej. Tego dnia uczniowie mieli okazję podziękować nauczycielom i pracownikom szkoły za ciężką pracę i trud włożony w ich edukację oraz wychowanie.

Uczniowie klas pierwszych w tym dniu złożyli uroczyste ślubowanie, przez co zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniowskiej naszej szkoły. W imieniu 61 pierwszoklasistów ślubowanie, po raz pierwszy na Sztandar Szkoły, złożyły trzyosobowe delegacje z klasy I a i I b. W trakcie składania ślubowania wszyscy pierwszoklasiści obiecali być dobrymi uczniami i wspaniałymi kolegami.

 zdjęcia

ARTOS

1 października 2012 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w audycji umuzykalniającej  pt: "Fagot i kontrabas".

 

Śląska Noc Naukowców

28 września 2012 roku Pani Z.Siwiaszczyk i Pani M. Klim zorganizowały wyjazd na Śląską Noc Naukowców organizowaną przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. W wykładach, pokazach i laboratoriach udział wzięło 38 uczniów naszej szkoły. 

 

zdjęcia

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

3 września 2012r. rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny i przywitaliśmy 60 nowych uczniów klas pierwszych.

 

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »