Gimnazjum Nr 5 w Rybniku

Aktualności szkolne arrow PATRON NASZEJ SZKOŁY
Patron naszej szkoły Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
22.11.2008.

 

WŁADYSŁAW WEBER

 

 Urodził się w Opalenicy, w ówczesnym powiecie Grodzisk Wielkopolski. Ukończył tamtejszą szkołę i rozpoczął pracę biurową .

W 1907 roku wraz z żoną wyjechał na Górny Śląsk. Początkowo osiedli wLublińcu jednak ostatecznie ich wybór padł na Rybnik - miasto powiatowe. Tam Władysław Weber otrzymał stanowisko referenta w administracji miejskiej. Cały czas współpracował z działającymi w mieście organizacjami polskimi. W trakcie I i II Powstania Śląskiego Weber aktywnie włączył się w prace organizacyjne. W trakcie III powstania został mianowany przez Komendę Powstańczą Tymczasowym Burmistrzem Miasta Rybnika. Po przyjęciu części Górnego Śląska do Polski Weber został burmistrzem miasta na 12-letnią kadencję. Nominację tę zatwierdziło MSW 20.06.1922, natomiast wprowadzenie przez Zarząd Miasta nastąpiło 3.07.1922 roku.Tego dnia burmistrz powitał w mieście wkraczające oddziały Wojska Polskiego. Po zakończeniu pierwszej kadencji w 1934 roku Weber został ponownie wybrany na stanowisko burmistrza miasta. Władysław Weber został zapamiętany przez potomnych jako wspaniały gospodarz miasta. Za jego rządów Rybnik z małej zaniedbanej mieściny stał się miastem o zupełnie innym obliczu. Powstały między innymi nowe ulice, dworzec kolejowy, nowy ratusz, gmach PCK, nowe budynki szkolne, otwarto kąpielisko. Planowana była budowa teatru, rozpoczęto budowę stadionu sportowego. Niestety te plany przekreśliła wojna.Oczkiem w głowie burmistrza był estetyczny wygląd miasta. W miejscu nieużytków tworzył zieleńce i skwery, zakładał parki. W latach 30-tych Rybnik w ogólnopolskim konkursie o "tytuł miasta kwiatów i ogrodów" zdobył drugie miejscepo Poznaniu. Podczas okupacji Weber ukrywał się początkowo w Krakowie później w Warszawie gdzie uczestniczył  w powstaniu. Po upadku Powstania Warszawskiego trafił do obozu przejściowego w Pruszkowie. Po wojnie wrócił na Górny Śląsk do Katowic. 9.03.1945 roku gen. Ziętek powierzył Weberowi pełnienie obowiązków Tymczasowego Burmistrza Rybnika. Po powrocie do zniszczonego wojną miasta\ starał się przywrócić jego przedwojenny wygląd. Burmistrz odszedł na emeryturę 1.07.1950 roku. Przez kilka lat pełnił kierownictwo w oddziale powiatowym PCK  w Rybniku, z którym był związany od 1922 roku. Pełnił tę funkcję do 31.07.1955 roku.Zmarł po dłuższej chorobie 26.12.1961 roku. Spoczął na rybnickim cmentarzu.

 

WŁADYSŁAW WEBER

WE WSPOMNIENIACH RYBNICZAN

 

      Burmistrz był średniego wzrostu, zawsze elegancko ubrany w ciemny garnitur z dłuższą marynarką przypominającą tużurek, elegancki ciemnoszary krawat, zawsze był starannie uczesany z przedziałkiem na środku głowy. Z domu nie ruszał się bez obowiązkowego kapelusza i laseczki. Był uprzejmy, dystyngowany, i pełen powagi. Potrafił się uśmiechnąć przy powitaniu, czy akceptując czyjąś trafną decyzje ale nigdy nie śmiał się "całą gębą".

Był wstrzemięźliwy w słowach - każda decyzja była głęboko przemyślana. Biorąc udział w posiedzeniach Rady, które odbywały się raz w miesiącu, zasiadał obok przewodniczącego na specjalnie przygotowanym duży fotelu z herbem miasta i wsłuchiwał się w głosy radnych. Sam podsuwał tematy radnym, by poznać ich opinię przed podjęciem ostatecznej decyzji. W stosunku do podwładnych był bardzo grzeczny, ale i wymagający. Nikogo ostro nie strofował. Pracowitości konsekwencja to cechy, które podkreślają wszyscy znający burmistrza Webera. Na początku tygodnia często rozpoczynał pracę o godzinie 6.00 obchodem swojego ukochanego miasta.Trasa wiodła od ulicy Grażyńskiego (obecnie Miejskiej) poprzez Hallera, Smolną, Kościuszki, Rynek, Pocztową aż do Urzędu. Kontrolował drogi, chodniki, przyglądał się elewacjom budynków, jednym słowem sprawdzał ład i porządek. Swoje uwagi przekazywał ludziom odpowiedzialnym za porządek w mieście i wyznaczał termin wykonania konkretnych zadań - zazwyczaj do końca tygodnia. W następnym tygodniu osobiście sprawdzał wykonanie swoich poleceń.

W sprawach porządku był wręcz pedantyczny. Dbał nie tylko o ulice i chodniki, elewacje domów i chodniki. Zakochany w swoim mieście upiększał je zielenią, zakładał parki i skwery- ukwiecenie miasta było jego oczkiem w głowie. Z jego inicjatywy organizowane były konkursy na najładniej ukwiecone balkony, okna i obejścia domowe, a najładniejsze dostawały nagrody pieniężne. Dzięki tym inicjatywom Rybnik został uznany za drugie po Poznaniu najczystsze i najbardziej ukwiecone miasto w Polsce. Oprócz przykładnej pracowitości Władysław Weber posiadał dar umiejętnego współżycia z mniejszościami narodowymi i religijnymi. Zjednywało mu to szacunek i uznanie rybnickiej społeczności. Burmistrza znali wszyscy: młodzi i starzy. Idącemu ulicą ciągle się kłaniano, dlategoteż, chyba dla wygody, często można było go spotkać z kapeluszem w ręku - co na ówczesne czasy było czymś nowym, gdyż elegancki pan musiał mieć kapelusz na głowie.

 

Na podstawie wspomnień A.Defitowskiego,J.Biegiesza,E.Piełki i A.Frosa

CIEKAWOSTKI

- 1996 rok był rokiem pamięci Władysława Webera
- w Rybniku są dwie ulice Władysława Webera
- za czasów Burmistrza sprowadzily się do naszgo miasta siostry urszulanki,

   powstała Szkoła Muzyczna
- Burmistrz był wielbicielem teatru, dlatego sprowadzał do miasta grupy teatralne m.in.

   występował w naszym mieście Adolf Dymsza wspaniały aktor miedzywojenny
- Weber był najdłużej rządzącym burmistrzem w okresie dwudziestolecia miedzywojennego

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »