Gimnazjum Nr 5 w Rybniku

Aktualności szkolne arrow SZKOŁA UCZĄCA SIĘ
Szkoła Ucząca Się Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
22.11.2008.

SUS (Szkoła Ucząca Się) to powstały w 1999 roku szkolny system zapewnienia jakości wprowadzany na podstawie procedur i materiałów przygotowanych przez CEO Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od roku 2000 program prowadzony jest we współpracy z Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. W programie SUS wykorzystano doświadczenie programu Komisji Europejskiej. Podstawą działania szkół należących do klubu SUS: Praca w zespołach nauczycieli, określenie celów działania szkoły w sposób pozwalający na określenie stopnia ich realizacji, stałe i rzetelne monitorowanie efektów własnej pracy, refleksja nad szkolną praktyką, tworzenie społeczności szkolnej opartej na współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów, wymiana doświadczeń szkół - członków klubu SUS i otwarta dyskusja o napotykanych problemach. Innymi słowy - SUS daje każdej szkole możliwość stworzenia własnego systemu wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły zgodnego z rozporządzeniem MENiS.

5 Maja została przeprowadzona konferencja, której tematem było przedstawienie raportu mierzenia jakości pracy szkoły i jednocześnie zakończenie I etapu uczestnictwa w programie SUS. Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Krystyna Florek, wicedyrektor Zdzisława Siwiaszczyk, oraz nauczyciele Katarzyna Gumulak, Dorota Foraitar, Iwona Opiłowska

 

 DZIAŁANIA:

 

Współpracę w ramach programu CEO " Szkoła Ucząca Się" podjęliśmy na początku roku szkolnego 2003/2004 :

 

  1. W roku szkolnym 2003/2004 pracowano nad raportem pracy szkoły zaprzyjaźnionej. Naszą szkołę diagnozowały nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku-Ochojcu, natomiast nauczycielki z naszej szkoły diagnozowały gimnazjum z Żor. Na zakończenie roku szkolnego odczytano raport na Konferencji Rady Pedagogicznej w obecności pani wizytator oraz odbyła się dyskusja na temat słabych i mocnych stron szkoły. Zakończono I etap szkoleń SUS.
  2. W roku szkolnym 2004/ 2005 grono pedagogiczne podzieliło się na 4 zespoły zadaniowe. Zespoły wybrały swoich liderów oraz rozpoczęły pracę nad realizacją wybranych standardów ( tworzono wskaźniki, kryteria sukcesu, sposób badania stanu początkowego oraz zadania do realizacji określonych celów ):

Ø      Zespół 1 pani B. Wiśniewskiej realizuje standard " Dzięki zajęciom pozalekcyjnym uczniowie lepiej są przygotowani do egzaminu gimnazjalnego i konkursów"

Ø      Zespół 2 pani H. Garbocz realizuje standard " Nauczyciele motywują uczniów do nauki języków obcych w szczególności języka angielskiego"

Ø      Zespół 3 pani M. Laskowskiej ( wcześniej pani J. Pachowicz- Majewskiej) realizuje standard " Zespół nauczycieli realizuje wspólnie ustalone działania wychowawcze"

Ø      Zespół 4 pana Z. Adamskiego realizuje standard " Szkoła dba o to, aby rodzice byli na bieżąco informowani o postępach w nauce i zachowaniu swoich dzieci"Ponad to liderzy grup uczestniczyli w kilku szkoleniach programowych w Rybniku i Opolu dotyczących procedur działania w SUS.

  1. W roku szkolnym 2005/2006 zespoły pracowały bardzo ciężko według wcześnij założonych celów ( badały stan początkowy, realizowały planowane zadania, monitorowały przebieg działań oraz zbadały stan końcowy) współpracując z mentorem z CEO panią Janiną Stojak.

Uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach i spotkaniach wyjazdowych organizowanych przez CEO:

Ø      liderzy odbywali szkolenia programowe ostatniego etapu szkoleń pt." Przygotowanie do panelu" odbywające się w Brzegu

Ø      pani M. Charkot i pani I. Zaleska uczestniczyły w konferencji ogólnopolskiej SUS w Warszawie

Ø      pani M. Charkot, pani I. Zaleska i pan Z. Adamski uczestniczyli w konferencji regionalnej w Wojkowicach

Ø      pani dyrektor K. Florek, wice dyrektor Z. Siwiaszczyk wraz z liderami obserwowali pracę innych szkół  na panelach w Żorach i Oleśnie

  1. W roku szkolnym 2006/2007 zespoły podsumowały swoją pracę, pisały raport pracy szkoły ( raport o realizacji wybranych standardów), dokonywały poprawek według sugestii mentora CEO. Pani dyr. K. Florek i pan Z. Adamski uczestniczyli w konferencji regionalnej w Katowicach. Planowany jest również wyjazd na panel do innej szkoły. Dyrekcja oraz grono pedagogiczne włączyło się do prac organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem panelu w szkole w czerwcu 2007 roku. Panel to uroczysta prezentacja raportu jakości pracy i działań szkoły w obecności przedstawicieli CEO, rodziców, uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości ( przedstawiciele Rady Miasta, Dzielnicy, innych szkół działających w programie SUS) Na zakończenie panelu przewidziane jest wręczenie certyfikatu jakości " Szkoła Ucząca Się"
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »