Informacje dla rodziców
Redaktor: Administrator   
22.11.2008.


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W GIMNAZJUM NR 5

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

 

 

L.p.

Data

Godziny

Rodzaj

Uwagi

 1.

12. 09. 2012


1700

 Zebranie ogólne
z Dyrekcją

Zebrania klasowe
kl. I, II, II

Dyrektor   

 

Wybór Rady Rodziców, zapoznanie ze statutem szkoły, wymagania edukacyjne, program wychowawczy i program profilaktyczny

2.

 14. 11. 2012

 1700-1800

Konsultacje

 

 3.

 19.12. 2012

 1700

Zebrania klasowe
kl. I, II, III

Informacja
o przewidywanych ocenach semestralnych

 4.

23. 01. 2013

 1700

 Wywiadówka
kl. I, II, III

Podsumowanie
I semestru kl. I, II, III

 5.

14. 03. 2013

1630- 1800

Zebranie klasowe

 
 6.

  10.04. 2013

  1700Zebrania klasowe 

Procedury  egzaminu gimnazjalnego

 7.

  22.05. 2013

 1700

 Zebrania klasowe
Kl. I, II, III

 Informacja
o przewidywanych ocenach końcowych